İspanya Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

İspanya Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

1- Pasaport(varsa eski pasaportlar dahil) ve 2 adet resim
2- Kimlik Fotokopisi
3- Şirketin antetli kağıdına kaşeli imzalı dilekçe
4- Banka Hesap Dökümleri(bakiyesi olacak ve işletilmiş olacak)(orijinal banka hesap cüzdanı olmalı ya da ıslak imzalı kaşeli banka hesap dökümü olacak) ve varsa tapu, ruhsat fotokopileri
5- Aile/Arkadaş ziyareti ise İspanya’daki tanıdıktan davetiye ve şahsın kimlik fotokopisi,ikamet tezkeresi ya da pasaport fotokopisi
6- Aile/arkadaş ziyaretine gidiliyor ise tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği

7- a) Çalışanlar:
• SSK işe giriş bildirgesi
• Maaş bordrosu(son 3 aylık)
• İmza sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Vergi Levhası
• Yeni tarihli Ticaret Faaliyet Belgesi

b) Serbest meslek sahipleri ve şirket sahipleri:
• Yeni tarihli Ticaret Odası kaydı
• Yeni tarihli vergi levhası fotokopisi
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
• İmza beyannamesi veya imza sirküleri fotokopisi

Öğrenciler:
• Öğrenci belgesi

UYARI:
• Belirli bir maddi geliri olmayanlar ( öğrenciler, ev hanımları vs.), eşinin ya da ailesinin evraklarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı muvafakatname gerekmektedir.