İsviçre Aile Birleşimi İçin Gerekli Evraklar

 

İSVİÇRE VİZESİ
İSVİÇRE VİZESİ (SCHENGEN VİZESİ) ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ 
Aile Birleşimi Amacıyla
Aile birleşimi müracaatında bulunanlar için evrak listesi:

¨ Üç (3) adet eksiksiz olarak (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca veya İngilizce) daktilo ile, internetten veya elden büyük harflerle (mavi veya siyah tükenmez kalemle) doldurulmuş,
başvuru sahibi tarafından imzalanmış İsviçre vize başvuru formu
¨ Hamili tarafından imzalı, en az iki (2) boş sayfası bulunan pasaport
¨ Üç (3) nüsha pasaport fotokopisi (sayfa 1-4 arası, tüm uzatmalar, en son sayfa ve mevcutsa
daha önceki tüm vizelerin fotokopisi)
¨ Dört (4) adet güncel, biyometrik, vesikalık fotoğraf.
¨ Bütün evraklar, İsviçre’nin resmi lisanlarından biri veya İngilizceye çevrilmiş ve üçer nüsha
olarak verilmelidir
¨ Başvurular şahsen yapılmalıdır
¨ Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B); orijinal ve iki (2) fotokopi
¨ Çocuklar için “tanıma belgesi” ve/veya kanuni vasisinden noter tasdikli muvafakatname; orijinal
ve iki (2) fotokopi
¨ İsviçre’de bulunan eşe ait, oturum izni belgesi veya İsviçre pasaportu ya da kimlik kartının üç
(3) adet fotokopisi
¨ İsviçre’nin resmi lisanlarından birine çevrilmiş “vukuatlı nüfus kayıt örneği”; bir (1) orijinal ve iki
(2) fotokopi
¨ İsviçre’nin resmi lisanlarından birine çevrilmiş “sabıka kaydı”; bir (1) orijinal ve iki (2) fotokopi

İsviçre vize başvuru dosyası, karar alınmak üzere yetkili kantonun göçmenlik bürosuna gönderilecektir. İsviçre Başkonsolosluğu, sadece yetkili kantonun göçmenlik bürosu tarafından onaylanmış bir müsaadenin gelmesinden sonra aile birleşmesi vizesini verebilir. Lütfen başvuruyla ilgili kararın gelmesinin yaklaşık 8-10 hafta süreceğini göz önünde bulundurun. Bu nedenle başvurunun mümkün olduğu kadar erken yapılması tavsiye edilir.

İsviçre Büyükelçiliği; şahsi görüşmeye çağırma, ilave evrak isteme ve vize ret hakkına sahiptir.